Головна

   


 • Характеристика діяльності школи
 • - надання освітніх послуг за рівнем базової середньої загальної освіти.

  Основні напрямки та завдання школи:

  1.Формування в учнів розуміння важливої ролі української мови та історії у відродженні України, вміння висловлювати думки українською мовою, говорити правильно, виразно, вишукано, бути патріотом своєї Батьківщини.
  2. Головним пріоритетом виховної роботи школи є формування в учнів здорового способу життя і профілактика дитячого травматизму.
  3. Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.
  4. Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.
  5. Виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного і відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, умінь.
  6. Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичний цінностей: ідеалів добра, правди, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності.
  7. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.
  8. Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру.
  9. Виховання особистості через прилучення до активної діяльності і всебічний зв’язок школи з життям.
  10. Демократизація навчально-виховного процесу.


  Школа є учасником науково-педагогічного експерименту удосконалення сучасного уроку з розвивального навчання та краєзнавства Вінниччини.

  Кількість навчальних кабінетів – 11 

  До послуг учнів: спортивний зал, навчальна майстерня, шкільна їдальня на 56 посадочних місць, актовий зал, комп’ютерний клас, бібліотека, музей, спортивне містечко, площадка вивчення правил дорожнього руху.